Användarvillkor

Användarvillkor

§ Generellt

AzireVPN är en tjänst som erbjuds av Netbouncer AB (559089-4175), registrerat i Sverige. Genom att registrera dig på den här hemsidan förbinder du dig till att följa dessa Användarvillkor.

§ Betalningar

Alla betalningar görs i förskott. Tjänsten kommer automatiskt att bli uppsagd om Kunden väljer att inte förnya abonnemanget innan betaltiden har gått ut. Efter en lyckad betalning kommer användaren bli notifierad via e-post och ett kvitto skapas som går att nå från kontrollpanelen.

§ Affiliates

AzireVPN har ett öppet affiliate-program. Alla betalningar görs genom Paypal, minsta utbetalning är 100 EUR.

Enbart seriösa metoder för marknadsföring med våra affiliate och referral-länkar tillåts, vi tillåter inte spam-utskick.

§ Återbetalningspolicy

* Genom att ha genomfört en lyckad betalning och godkänt Användarvillkoren, villkorar Kunden att Tjänsten har initierats. Resultatet av detta är att kundens rättigheter att dra sig ur avtalet enligt SFS (2005:59) är inte tillämpbart. Dock erbjuder AzireVPN en 7-dagars återbetalningsgaranti, vilket innebär att Kunden har rätt att göra en förfrågan om återbetalning av hela beloppet om Kunden inte är nöjd med tjänsten, upp till 7 dagar från att betalningen genomfördes. Vår återbetalningsgaranti gäller inte kryptovaluta och/eller 1 månadspaketet.

§ Loggning

AzireVPN loggar INGEN typ av trafik eller användarinformation vid användande av tjänsten.

AzireVPN loggar INTE tidsstämplar eller annan information som är relaterad till när en användare ansluter till/kopplar ifrån tjänsten.

AzireVPN loggar INTE bandbreddsanvändning, samt tillämpar INGEN bandbreddsbegränsning.

AzireVPN loggar INTE Kundens privata IP-adress, ELLER den IP-adress som blir allokerad från AzireVPN när Kunden kopplar upp sig till Tjänsten.

AzireVPN loggar INTE antalet aktiva sessioner eller totala sessioner en Kund har.

AzireVPN loggar INTE några DNS-förfrågningar.

§ Begränsning av Ansvar

AzireVPN är inte ansvarig för en icke-fungerande Tjänst om Kunden har en Internetanslutning med problem, eller hårdvaru- eller mjukvaruproblem. AzireVPN kan inte hållas ansvarig för en icke-fungerande Tjänst vid problem orskad av externa skador eller störningar.

§ Tvist

Tillämpningen och tolkningen av detta avtal skall lösas i enlighet med Svensk lag. Tvister ska lösas i en Svensk domstol om inte parterna själva kan komma överens.

This website uses cookies to enhance your experience.