IP-check

Testa om du är ansluten till AzireVPN och om du läcker din riktiga IP-adress genom WebRTC.

Åh nej, du är inte ansluten!

IP: 54.234.233.48

IP-adresser från WebRTC

Du läcker dessa IP-adresser som visas här under...